Kláštorisko: Skala útočišťa

Kláštorisko (744 m) leží v srdci krasového územia na severovýchodnom okraji Glackej planiny. Vhodné oddychové miesto pre turistov zdolávajúcich tiesňavy severnej časti Slovenského raja. Strategická poloha a prirodzená ochrana tejto pol'any Čertovej sihote, a to Prielom Hornádu na severe, dolina Tomášovská Belá na juhovýchode a tiesňava Kysel' na juhu priťahovala ľudí už od praveku.

klastorisko01

Archeologické nálezy potvrdzujú stavbu hradiska ľudu lužickej kultúry (mladšia doba kamenná, 12. až 11. stor. p.n.l.). Počas tatárskeho vpádu na Spiš (1241 - 1242) sa územie dnešného Kláštoriska stalo úkrytom a záchranou pre spišských Sasov z okolitých obcí. Odtial' pochádza aj názov Lapis refugii - Skala útočišťa (pôvodne Letanovská skala). V r. 1299 sa na pamiatku záchrany obyvatel'stva zakladá na pol'ane kartuziánsky kláštor (dôvod súčasného pomenovania). Po viacerých dobrodružných prepadoch a vyplienení kláštora (1433 husitské vojská, 1454 bratrícke vojská, 1543 a lúpežný rytier Matej Bašo) život asketickej rehole mníchov tu definitívne utícha v r. 1543.

klastorisko02

V súčasnosti sa ruiny rekonštruujú a prehliadka tejto pamiatky je vhodným spestrením oddychu. Novšia história, spojená so začiatkami turistiky v Slovenskom raji začína prvou vychádzkou turistických nadšencov z pobočky Uhorského karpatského spolku v Spišskej Novej Vsi dňa 17. 6. 1893 práve na Kláštorisko. Prvá turistická útulňa postavená v r. 1922. V súčasnosti je tu možnosť stravovania a ubytovania. Objekt záchrannej stanice horskej služby. Prístup len peši. Touto významnou križovatkou turistických trás prechádza (alebo je možné sa na ne napojiť) viacero trás navrhovaných zo stredísk na okraji národného parku.